Általános Szerződési Feltételek

1. Felhasználási feltételek tárgya

1.1 A mineworld.hu online játékokat biztosít weboldalán, KIZÁRÓLAG szórakoztatási célból. Tilos ezeket nyereségszerzésre vagy üzleti célokra felhasználni!

2. Szolgáltatás igénybevétele

2.1 A mineworld.hu által üzemeltett internetes játék ésegyéb szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a felhasználó regisztrációja. A felhasználó regisztrációjával automatikusan elfogadja jelen felhasználási feltételeket.

2.2 A sikeres regisztrációhoz a felhasználónak meg kell adnia egy felhasználónevet és egy működő email címet. A megadott felhasználónév nem sértheti harmadik személy jogait, nem ütközhet közerkölcsbe. A felhasználó felelősséget vállal adatai hitelességéért.

2.3 A regisztráció csak természetes személyek számára engedélyezett. Amennyiben a felhasználó kiskorú, a regisztrációjának elküldésével biztosítja a másik szerződő felet törvényes képviselője beleegyezéséről.

2.4 A sikeres regisztráció után, egy felhasználói fiók jön létre. A felhasználói fiókba a felhasználó bármikor be tud jelentkeznia MineSide kliens -szoftverén keresztül, adatait meg tudja változtatni. A felhasználó fiók a mineworld.hu beleegyezése nélkül nem ruházható át harmadik személy számára.

2.5 A regisztrációt minden esetben a felhasználónak kell végeznie. Nem kötelezhető erre a mineworld.hu, vagy bármely harmadik személy.

3. A felhasználó kötelezettségei

3.1 A felhasználó köteles titokban tartani bejelentkezési adatait. A felhasználó jelszavát harmadik fél számára nem adja ki!

3.2 A felhasználó garantálja, hogy az általa regisztrációkor megadott adatok valósak.

3.3 A mineworld.hu által üzemeltett online játékok igénybevételéhez egy kliens -szoftver telepítése szükséges. A kliens -szoftver letölthető a mineworld.hu weboldaláról. A kliens -szoftver forráskódjának visszafejtése(decompile), a visszafejtett kód módosítása TILOS! A letölthető kliens -szoftver ingyenes, kereskedelmi célú felhasználása tilos.

3.4 A felhasználó bejelentkezési adatait kizárólag a mineworld.hu oldalán használja fel. A mineworld.hu játékszerverén van lehetőség a regisztrált adatok megváltoztatására is.

3.5 A mineworld.hu weboldalán található tartalmak (grafikák, képek, szövegek, hangok, videók) a mineworld.hu tulajdonát képzik. Felhasználásuk csak előzetes írásos engedéllyel lehetséges. A közzétett tartalmak elérése csak olyan módon engedélyezett, hogy az ne akadályozza a többi felhasználót a mineworld.hu weboldalának elérésében.

3.6 Abban az esetben, ha a felhasználóban felmerül az a gyanú, hogy egy harmadik személy birtokába került az ő jelszava, köteles azonnal megváltoztatni jelszavát.3.7 Csak a mineworld.hu weboldalán felsorolt klienseket lehet használni a játékszerverhez való csatlakozáshoz.

4. Online játék szabályai

4.1 A felhasználó a játékmenetben maximum 1 darab felhasználói fiókkal vehet részt 1 darab számítógépről. A több fiókkal egyidejűleg való bejelentkezés tilos! Amennyiben ezt a felhasználó megszegi, a mineworld.hu bármikor szabadon tilthatja, vagy törölheti a felhasználó fiókjait.

4.2 Tilos különbféle programokkal helyettesíteni a felhasználó tevékenységeit. Értsd: botokkal, scriptekkel.

4.3 Tilos a játékmenetet bármilyen segédprogrammal vagy modullal manipulálni! A felhasználó nem használhat külső programokat azon célból, hogy előnyhöz jutassa magát a többi játékossal szemben.

4.4 A felhasználó a játékban megszerzett virtuális tárgyait nem értékesítheti "valódi" pénzért. Tilos a megszerzett tárgyakkal a csere általi kereskedés is!

4.5 Az online játékban használt és vásárolt virtuális javak minden jogával a mineworld.hu rendelkezik. Ugyanezen szabály vonatkozik a felhasználó által létrehozott virtuális javakra is.

5. Kötelezettségszegésből adódó következmények

5.1 A mineworld.hu nem felel azokért a károkért, amelyeket egy felhasználó egy másik felhasználóval szemben követett el. Ebben az esetben viszont a mineworld.hu dönthet úgy, hogy a vétkes felhasználó számára megtiltja szolgáltatásai elérését.

5.2 A mineworld.hu nem felel azokért a károkért, amelyeket egy felhasználó kötelezettségszegéséből erednek.

6. Használati díjak

6.1 Az online játékok használata ingyenes.

6.2 Bizonyos tulajdonságok azonban csak fizetés ellenében vehető igénybe. A fizetős tulajdonságok pontos listáját és árát a mineworld.hu weboldalán találja meg a felhasználó. Minden megvásárolt tulajdonság korlátozott ideig használható. Az időkorlát mértéke a mineworld.hu weboldalán található meg. Időkorlát nem minden esetben áll fent. A vásárló köteles a feltételeket elolvasni.

6.3 A mineworld.hu fenntartja a jogot arra, hogy megváltoztassa a vásárolható tulajdonságok árát.

6.4 Az emelt díjas SMS fizetés mód, csak telefonszámlát fizető Felelős személy beleegyezésével használható.

6.5 A felhasználónak garantálnia kell, hogy fizetős tulajdonság vásárlásakor valós és hiteles adatokat ad meg magáról. (különös tekintettel a bankiés SMS vásárlás esetén)

7. Szerződés megszűnése

7.1 A felhasználó bármikor kérheti a szerződés felbontását, tárolt személyes adatainak törlését. Ezt minden esetben írásos formában, e-mailben vagy levélben kell kérvényeznie.

7.2 Amennyiben a felhasználó megszegi a jelen szerződésben foglaltakat, a mineworld.hu bármikor azonnal felbonthatja vele a szerződést. A mineworld.hu jogosult az inaktív felhasználók adatainak törlésére is!

7.3 A szerződést mindkét fél bármikor felmondhatja. A felmondásnak határideje nincs, azonnali hatállyal felbontásra kerül a megállapodás.7.4 Amennyiben a mindenkori online játék vagy a mindenkori szolgáltatás nem határoz meg mást, akkor a mineworld.hu weboldal és az online játék és egyéb szolgáltatások használatára vonatkozó szerződés korlátlan időtartamra kerül megkötésre.

8. Adatkezelés

8.1 A mineworld.hu személyes adatokat csak a felhasználó beleegyezésével tárol. A felhasználó a beleegyezését a regisztrációs űrlap elküldésével jelzi a mineworld.hu felé.

8.2 A tárolt adatokat a mineworld.hu harmadik személy számára nem adja ki.

8.3 Adatvesztésért a mineworld.hu nem vonható felelősségre, amennyiben az rajta kívülálló okból következik be. (pl.: természeti katasztrófa, áramszünet, internetszolgáltató hibája, háború vagy hurrikán)

8.4 A megadott email címre a mineworld.hu reklám jellegű levelet küldhet.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 Tilos a felhasználónak megkerülnie a mineworld.hu online játékbeli korlátozásait. (vagy törekedni arra)

9.2 A mineworld.hu fenntartja a jogot jelen szerződés megváltoztatására. A változtatásról a felhasználókat 14 nappal az életbe lépés előtt köteles tájékoztatni. A tájékoztatás a mineworld.hu weboldalán vagy e-mailben történik. A mineworld.hu felhívja a felhasználók figyelmét a kéthetes határidő, a felszólalási jog jelentőségére, és a hallgatás jogi következményeire.